Ako Smoke Deer Jerky 

Pre mnoho lovcov, údeny jeleň trhané je jednym z odmien ro?ného jeleňov lov. Faj?enie jelenie trhané vy?aduje faj?iar nejakého typu, preto?e nem??e by

Ako Smoke Deer Jerky 

Pre mnoho lovcov, údeny jeleň trhané je jednym z odmien ro?ného jeleňov lov. Faj?enie jelenie trhané vy?aduje faj?iar nejakého typu, preto?e nem??e by

Ako ?úpanie si pivo …

Vysoko?kolákov a pitie piva nad?enci podobne ?tudovali umenie supění pivo po celé roky. Mnoho techniky boli zdokonalené, aby sa zasadila o pivo-hltají

Ako Náplň Pou?ité stla?i?…

Squeeze f?a?e - v?eobecne malé plastové f?a?e s odnímate?nym hrotom - m??u by? u?ito?né v mnohych r?znymi sp?sobmi. M??ete je naplni? s ?okoládovou alebo karamelovou omá?kou na mrholenie cez svoje ob?

棋牌刷流水